Welcome

Ik houd meer van jou als je verder weg bent!

Heel typisch voor relaties waarin de dynamiek werkzaam is, is dat zodra er meer afstand komt, de intensiteit van de gevoelens lijkt te versterken. Als een relatie net uit is, kan de heftigheid van de gevoelens juist toenemen. De gecreëerde ruimte geeft een soort veiligheid om de gevoelens weer te laten stromen omdat de lette     rlijke bedreiging van de binding minder of uit de weg is. Liefde wordt pas bedreigend als het direct en openlijk beantwoord wordt. Als tegenreactie ga je dan op de rem staan en weer je de liefde af. Je hoofd neemt de regie over van je hart, dat zich uit angst sluit; je voelt dan letterlijk geen contact meer met de gevoelens van liefde, waardoor je gaat geloven dat de liefde bekoeld is. Zodra je de liefde niet meer terugkrijgt, wordt het weer veilig om je open te stellen en kunnen de intense gevoelens opnieuw de kop opsteken. Dat maakt dat er veel 

‘knipperlichtrelaties’ zijn; steeds als de binding te dichtbij komt, moet er een beweging van afstand plaatsvinden en vervolgens kunnen de gevoelens weer stromen en begint de dans van achtervolgen en weglopen weer      opnieuw. 

*** 

Sinds hun eerste ontmoeting zijn Cindy (38) en Henk (42) gek op elkaar. Hij komt er openlijk voor uit, terwijl zij terughoudend is om het te erkennen. Intussen doet ze er alles aan om hem voor zich te winnen. Als hij vervolgens deze uitnodigingen beantwoordt, gaat zij vol op de rem staan. Ze vertelt hem dat de intensiteit niet wederzijds is en zij geen gevoelens van liefde heeft. Ze wil contact met hem als goede vriend. Als hij een stapje terug doet, merkt ze dat ze wel degelijk gevoelens voor hem heeft en trekt hem weer aan.      

***  

 Ongemakkelijke aantrekkingskracht! 

Soms kun je een partner aantrekken die overduidelijk niet bij je past. Het gaat dan om onoverkomelijke verschillen in leeftijd, religie, politieke of culturele voorkeur of in leefstijl. Dit zijn verschillen die vanaf de eerste ontmoeting aanwezig zijn en die je vaak niet wilt zien – maar daarmee niet weggaan. Deze verschillen blijven je relatie achtervolgen als deze zich verder ontwikkelt. De verschillen zijn zo belangrijk dat je eigenlijk vanaf het begin al weet dat je iemand hierop gaat afwijzen. Zo kan iemand te oud zijn, te jong, kinderen hebben of een religie aanhangen die je tegenstaat. Soms zijn deze verschillen een bewuste keuze, maar meestal geeft het je een uitvlucht, zoda     t er geen werkelijke verbinding kan ontstaan. *** 

Monique (35) en Theo (47) hadden al een tijdje ‘iets’, maar ze noemden het liever geen relatie. De verschillen tussen hen waren te groot. Hij was bezig met afstuderen en zij hielp hem met het schrijven van zijn scriptie, wat heel welkom was gezien zijn dyslexie. Uren had ze eraan opgeofferd. Toen hij zijn diploma-uitreiking had, nodigde hij zijn hele familie uit, maar haar niet. Die werelden moesten gescheiden blijven.      

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *